ชวนตรวจเครดิตสกอริ่ง (NCB Score)…ฟรี

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ

ชวนตรวจเครดิตสกอริ่ง (NCB Score)…ฟรี

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) สอดรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศ ไทย (แบงก์ชาติ) ร่วมสนับสนุนบริการ ทางการเงินสำหรับ SMEs มอบสิทธิพิเศษ เมื่อลูกค้ามาตรวจรายงานข้อมูลเครดิต (ค่าบริการ 100 บาท) และต้องการจะได้เครดิตสกอริ่ง (NCB Score) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 2562

สำหรับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ เมื่อท่านมาตรวจรายงานข้อมูลเครดิต และต้องการจะได้เครดิตสกอริ่งเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง และบีทีเอส อนุสาวรีย์ชัยฯ

ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้คนที่ เป็นลูกค้าได้รับบริการสินเชื่อ ที่สอดคล้องกับข้อมูล ความสามารถในการชำระหนี้ และพฤติกรรมการชำระหนี้ของตนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความรู้ที่จะไม่สร้างความ เสี่ยงทางการเงินให้แก่ตนเองเกินสมควร ตลอดรวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องทางการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เครดิตบูโรเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของระบบสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะมีข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล

สำหรับข้อมูลเครดิตที่นำมาใช้ในการจัดทำและคำนวณเครดิตสกอริ่ง เป็นข้อมูลเครดิตที่เครดิตบูโรได้รับจากสถาบันการเงินสมาชิกและมีอยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ณ ขณะเวลาที่เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือเปิดเผย โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ เครดิตสกอริ่ง เป็นเพียง ปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัย ซึ่งสถาบัน การเงินใช้ประกอบการพิจารณา วิเคราะห์สินเชื่อ หรือออกบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งเป็นดุลพินิจของสถาบันการเงิน แต่ละแห่งที่จะพิจารณานำมาใช้หรือไม่ก็ได้ เครดิตบูโรไม่มีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดผลของการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อหรือการออกบัตรเครดิต ให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน แต่ประการใดทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบในความ เสียหายใดๆ อันเกิดจากผลเครดิตสกอริ่งในรายงานฉบับนี้ในการขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตหรือการอื่นใดของเจ้าของข้อมูล

ศึกษาข้อมูลเรื่อง “เครดิตสกอริ่ง” ได้ที่ www.ncb.co.th เมนู ตรวจสอบเครดิตบูโร หรือ www.facebook.com/ilovebureau