ดาวน์โหลดเอกสารคำขอ เพื่อตรวจเครดิตบูโร

 

ตรวจเครดิตบูโรของตัวคุณเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การให้บริการนิติบุคคลตรวจเครดิตบูโรของตนเองทางไปรษณีย์

แบบคำขอนิติบุคคล-ตรวจสอบทางไปรณีย์ :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขข้อมูล หรือมีข้อโต้แย้งข้อมูลเครดิต สำหรับบุคคลเจ้าของข้อมูล

แบบคำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต
แบบคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี(เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้แก่-นิติบุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรที่ธนาคาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่าน ATM, Mobile Banking และ Internet Banking

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม