ยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM)

ท่านสามารถยื่นคำขอผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM และบัตรเดบิต

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM , บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม)

ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (click ที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ)

ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (click ที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ)

โดยท่านจะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์