อยากรู้จังทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน?

ความจริงแล้ว คำว่า “ติด Blacklist” นั้นไม่มีอยู่จริง เพราะเครดิตบูโรไม่มีอำนาจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด

ที่ถูกต้องคือ เครดิตบูโรมีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลเครดิตและเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเองตามแต่หลักเกณฑ์ของแต่ละที่ โดยดูจากประวัติเครดิต รายได้ หลักประกัน และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน ตามแต่นโยบายที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด