วิธีจัดการหนี้อย่างง่าย ๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน

เป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นหนี้แล้วไม่ชำระตรงเวลาถือว่าพลาด เสียเครดิตทางการเงินไปเต็ม ๆ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงินไป ควรรู้จักวิธีจัดการหนี้ที่อย่างถูกต้องกันค่ะ

วิธีจัดการหนี้อย่างง่าย ๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน

1. หยุดก่อหนี้(เสีย)เพิ่ม
ต้องแจกแจงหนี้ให้ได้ว่าอะไรที่เป็นหนี้ดี-หนี้เสีย และอย่าสร้างหนี้ใหม่เพื่อไปโปะหนี้เก่า เพราะจะเป็นการผูกปมสร้างหนี้ต่อไปเรื่อย ๆ วิธีจัดการหนี้อย่างง่าย ๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน

2. สำรวจหนี้สินที่มี และเช็กความสามารถในการชำระหนี้
ควรตรวจสอบภาระหนี้สินทุกอย่างที่ตนเองมี เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจน และสามารถนำมาจัดการบริหารรายจ่ายและหนี้สินได้อย่างเหมาะสม วิธีจัดการหนี้อย่างง่าย ๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน

3. วางแผนการเงิน และจัดสรรค่าใช้จ่ายใหม่
ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง แล้วนำเงินส่วนนั้นเปลี่ยนมาเป็นเงินออม และหากต้องการเพิ่มความมั่นคงในชีวิตก็สามารถปรับสัดส่วนการออมเงินให้เพิ่มขึ้นได้ วิธีจัดการหนี้อย่างง่าย ๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน

4. หาช่องทางในการเพิ่มรายได้
หารายได้นอกเหนือจากรายได้หลักหรืองานประจำ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการเงินของตนเอง วิธีจัดการหนี้อย่างง่าย ๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน