ทำไมนิติบุคคล ต้องตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง

ทำไมนิติบุคคล ต้องตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง

คนทำธุรกิจต้องรู้ดีว่า การตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อให้กับธุรกิจของตนเอง และหากธุรกิจมีเครดิตที่ดี รวมไปถึงสามารถแสดงตัวตนเบื้องต้นให้กับสถาบันการเงินได้ว่าประกอบธุรกิจอะไร ก็จะช่วยสร้างโอกาสในการยื่นขอสินเชื่อง่ายยิ่งขึ้น เพราะการตรวจเครดิตบูโรจะเป็นการแสดงวินัยทางการเงินธุรกิจจากประวัติและสถานะบัญชีด้วย โดยสามารถตรวจได้ผ่าน 2 วิธี ดังนี้

1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัลพระราม 9) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้
☆ แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจตัวจริงและสำเนาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m9dFqc

2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์

จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้
☆ แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

Person check

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau