3 วันรู้ผล ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรผ่าน ttb touch สะดวก ง่าย แค่คลิกเดียว

3 วันรู้ผล ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรผ่าน ttb touch สะดวก ง่าย แค่คลิกเดียว

ลูกค้า ttb touch สามารถตรวจเครดิตบูโรง่าย ๆ สะดวกสบาย รู้ผลได้ภายใน 3 วัน มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

ธนาคารทีทีบี ttb touch
– รับรายงาน (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท

ttb touch

หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการนะคะ

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya