ตรวจเครดิตบูโรฟรี กรณีถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ

ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และมีหนังสือแจ้งการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีข้อความว่าเป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บริษัทจะเปิดให้บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อ และบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน มารับบริการตรวจฟรีได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://goo.gl/RWf9Z6