ตรวจเครดิตบูโรไว้ มั่นใจไม่มีหนี้งอก

ประโยชน์ข้อหนึ่งของการตรวจเครดิตบูโร คือเพื่อเช็คว่าข้อมูลบัญชีสินเชื่อต่างๆ ของเราถูกต้องตามจริงหรือไม่ เพราะสมัยนี้แค่มีสำเนาบัตรประชาชนใบเดียว โจรก็อาจเอาไปสวมรอยเปิดบัตรเครดิตได้ กว่าจะรู้ตัว เราก็มีหนี้ท่วมหัว ประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ย