ตรวจเครดิตบูโรฟรี! ถูกปฏิเสธสินเชื่อ และถูกอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร

มาตรวจเครดิตบูโรได้ฟรี! เมื่อท่านถูกปฏิเสธสินเชื่อ โดยมีการอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร กฎหมายที่คุ้มครองดูแลท่าน คือ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 ได้กำหนดการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูล (ซึ่งก็คือตัวท่าน)

เพียงแค่นำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อ และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง

ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร  ฟรี ไม่มีค่าบริการ

 

ตรวจเครดิตบูโรฟรี! ถูกปฏิเสธสินเชื่อ และถูกอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร