ตรวจเครดิตบูโรบ่อย ๆ ทำให้ขอสินเชื่อยากขึ้น จริงไหม?

ตรวจเครดิตบูโรของตัวเองบ่อย ๆ มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน จริงรึเปล่านะ?
“ไม่จริงค่ะ”

หากเป็นเจ้าของข้อมูล ยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตัวเอง ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โมบายแอป ช่องทางออนไลน์ เคาน์เตอร์ธนาคารสมาชิก หรือที่ทำการไปรษณีย์ จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลในการพิจารณาขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิในการขอดูข้อมูลของตนเอง ใครอยากไปตรวจเครดิตบูโรของตัวเอง ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ

เหตุผลดี ๆ ที่เราควรไปตรวจเครดิตบูโรของตัวเอง
✓ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ
✓ เพื่อเช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่
✓ เพื่อเช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่
✓ เพื่อเช็กว่าข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้
✓ เพื่อเช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่
✓ เพื่อเช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่

ตรวจเครดิตบูโรบ่อย ๆ ทำให้ขอสินเชื่อยากขึ้น จริงไหม?