ตอนไหน? ที่ไม่ควรใช้บัตรเครดิต

บัตรเครดิต ถ้าคิดให้ดีก่อนใช้ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเราได้ แต่การใช้จ่ายโดยไม่รอบคอบก็คงจะสร้างปัญหาหรือภาระหนี้สินให้กับเราแบบเลี่ยงไม่ได้

ถ้าหากเราคิดรอบคอบแล้วรู้จักวิธีป้องกันการเกิดหนี้จากบัตรเครดิต เท่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วค่ะ