เที่ยวอย่างไร ไม่ทำร้ายสุขภาพการเงิน

ไปเที่ยวกันไหม~ จะไปก็รีบไป~

ทำงานมาเหน็ดเหนื่อย อยากออกไปท่องเที่ยวให้รางวัลกับตัวเองบ้าง แต่จะเที่ยวอย่างไรดีนะ ไม่ให้สิ้นเปลืองเกินไป จนทำร้ายเงินเก็บในบัญชี