ทำไมต้องออม?

เหตุผลดีดี…ที่คุณต้องออมเงินตั้งแต่วันนี้ ได้เงินมาไม่ต้องรีบใช้ ขยันเก็บเอาไว้ดีกว่า วันหน้ายังมีเรื่องให้ใช้อีกเยอะ