เทคนิคกระจายความเสี่ยง เจอกี่วิกฤติ ชีวิตก็ไม่ผิดแผน

?ตั้งการ์ดรอไว้! วิธีกระจายความเสี่ยง สร้าง New Normal ด้านการเงิน ทำได้แบบนี้จะกี่วิกฤติก็สู้ไหว ✌

1. กระจายความเสี่ยงในการทำงาน : สร้างช่องทางรายได้เสริม ให้มีรายได้มากกว่า 1 ทาง ยิ่งหลายทางยิ่งดี หากรายได้ทางไหนเกิดสะดุดไป เราก็ยังพออยู่ได้

2. กระจายความเสี่ยงในการออม : ออมเงินหลากหลายรูปแบบ (เช่น เงินฝาก สลาก ประกัน ฯลฯ) ไม่นำเงินเก็บไปกองไว้ในที่เดียว เพราะถ้าออมเงินในกระปุกออมสินอย่างเดียว หรือฝากในบัญชีเดียว หากเกิดเหตุกระปุกหาย หรือบัญชีธนาคารขัดข้องเบิกไม่ได้ขึ้นมา ก็อาจเดือดร้อนได้

3. กระจายความเสี่ยงในการลงทุน : แบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท โดยศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างละเอียด และเหมาะสมกับตนเอง

4. กระจายความเสี่ยงในการใช้จ่าย : อย่าใช้เงินจนหมด และอย่าทุ่มเงินไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป (เช่น เอาเงินไปซื้อขนมหมด เอาเงินไปผ่อนบ้านจนหมด เป็นต้น) ใช้จ่ายอะไรต้องอยู่ในความพอดี ต้องเหลือเก็บเพื่ออนาคตและยามฉุกเฉินด้วย

5. กระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ : เช่น มีฐานลูกค้าหลายกลุ่ม มีสินค้าหลายอย่าง ไปจนถึงมีแหล่งวัตถุดิบหลายแหล่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจชะงักเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

แม้สถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลงแล้ว แต่เรื่องเงินเราต้องไม่ประมาท ถ้าอยากรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงให้เป็น ทั้งด้านการสร้างรายได้ การออม การลงทุน การใช้จ่าย และการทำธุรกิจ ชีวิตยังอีกยาวไกล ปรับตัวก่อนใคร อุ่นใจกว่าแน่นอนค่ะ

เทคนิคกระจายความเสี่ยง เจอกี่วิกฤติ ชีวิตก็ไม่ผิดแผน