ทำไมเราต้องมีเงินออม

เมื่อถามว่าทำไมต้องมีเงินออม สมัยนี้เงินหายากแถมค่าของเงินก็ไม่ได้เยอะ ใช้ไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้ว จะเหลือที่ไหนไปออม แต่การเจียดเงินสักนิดหน่อยเพื่อเก็บไว้ เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนมันจะมากขึ้น สามารถเป็นเงินเก็บในการหาความสุขให้รางวัลกับตัวเองได้ด้วย ประโยชน์ของการมีเงินออมนั้น เช่น

  1. เพื่อเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นเงินก้อน เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าส่วนกลางคอนโดมีเนียม ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

  2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรองที่จำเป็นต้องใช้ตามโอกาส เช่น การซื้อเครื่องเรือน ซื้อรถใหม่ ภาษีสังคม เงินช่วยเหลือ เงินธรรมเนียมต่างๆ

  3. ออมเงินเพื่อให้รางวัลตนเองและคนที่เรารัก เช่น เงินใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว หรือซื้อของขวัญในวาระพิเศษสำหรับคุณพ่อคุณแม่

  4. เพื่อให้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ยามเจ็บป่วย ช่วงว่างงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ

  5. ออมเงินไว้ใช้ในระยะยาว เช่น การซื้อบ้าน