ทำไมเคลียร์หนี้แล้วยังมีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโร?

มีคนชอบพูดเสมอว่า เครดิตบูโรเก็บข้อมูล “แบล็กลิสต์”(Blacklist) หรืออ้างว่า “ติด Blacklist ติดเครดิตบูโร” แล้วกู้ไม่ผ่าน ขนาดเคลียร์แล้วยังติด Blacklist เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลย การเก็บข้อมูลของเครดิตบูโร ไม่ได้เป็นแบล็กลิสต์ (Blacklist) หรือบัญชีดำ เครดิตบูโรไม่เคยจัดทำและขึ้นบัญชี แบล็กลิสต์ (Blacklist) กับใครไว้ในฐานข้อมูลเลย และในรายงานข้อมูลเครดิตบูโรก็ไม่มีคำว่า แบล็กลิสต์ เครดิตบูโรจัดเก็บ รักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น หากจ่ายแล้วก็บอกว่า ปกติหรือไม่ค้างชำระ แต่ถ้ายังไม่จ่าย ก็บอกว่า ค้างชำระ ไม่ว่าจะชำระตรงกำหนดหรือไม่ก็ตาม ถ้าเคลียร์หรือปิดบัญชีแล้ว ก็จะบอกตามนั้น เพียงแต่ข้อมูลจะยังไม่ถูกลบออกไปจนกว่าจะถึงกำหนดที่กฎหมายให้เก็บ

ทำไมเคลียร์หนี้แล้วยังมีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโร?