ตอบให้ได้ 4 คำถาม ถามตัวเองก่อนเป็นหนี้

ก่อนเป็นหนี้ คิดดีแล้วหรือยัง?
การเป็นหนี้ต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ ตอบคำถาม 4 ข้อนี้ให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเป็นหนี้อีกครั้ง

1.การกู้ครั้งนี้ เป็นความอยากหรือจำเป็น?
ถ้าเป็นแค่ความอยาก กรุณาคิดพิจารณาให้ดีก่อนอาจสร้างความเดือดร้อน เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง

2.หนี้เดิมที่มีอยู่จะชำระคืนอย่างไร?
คิดพิจารณาให้ดีว่ามีแผนจะชำระหนี้อย่างไร ได้มีการวางแผนไว้หรือเปล่า?

3.หนี้ใหม่ที่ก่อ จะเอาเงินจากไหนมาชำระ?
กู้เงินมาแล้ว มีแผนที่จะหาเงินจากทางไหน หรือนำเงินส่วนไหนมาชำระ

4.หนี้ใหม่ + หนี้เก่า เกิน 70% ของรายได้ไหม?
คิดคำนวณยอดผ่อนที่จะต้องผ่อนในแต่ละเดือน ต้องใช้เงินส่วนไหนมาชำระ ถ้าจำเป็นต้องในเงินในกรณีฉุกเฉินเรามีเงินเหลือพอที่จะใช้ไหม?

ตอบให้ได้ 4 คำถาม ถามตัวเองก่อนเป็นหนี้