ถ้าใช้บัตรเสริม ไม่เคยใช้บัตรหลักเลย ข้อมูลของผู้ใช้บัตรเสริมจะอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิตหรือไม่?

ถ้าใช้บัตรเสริม ไม่เคยใช้บัตรหลักเลย ข้อมูลของผู้ใช้บัตรเสริมจะอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิตหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ค่ะ สถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตทุกแห่งจะนำส่งข้อมูลบัตรเสริมในนามเจ้าของบัตรหลักเหมือนกันทุกแห่งค่ะ ไม่มีการนำส่งข้อมูลบัตรเสริม ในนามผู้ถือบัตรเสริมค่ะ