ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง เมื่อคุณยื่นขอสินเชื่อ?

ก่อนอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารดูอะไรบ้าง? เครดิตบูโรมีคำตอบ!

ประวัติเครดิตของคุณเป็นแบบไหน ไปเช็คให้ชัวร์ได้ที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรทั่วประเทศ ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก แค่ยื่นบัตรประชาชนของตนเองก็ยื่นขอได้ทันที ค่าบริการเพียง 100 บาท #เครดิตบูโร

ค้นหาจุดบริการตรวจเครดิตบูโรใกล้บ้านคุณ คลิกเลย >> http://bit.ly/2GAcBIu

ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง เมื่อคุณยื่นขอสินเชื่อ?

ในการพิจารณาสินเชื่อ สถาบันการเงินหรือธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยหลายข้อประกอบกัน เช่น
• นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ต่างกัน
• ภาระหนี้ที่มีอยู่เดิม และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
• หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน
• โอกาสในการผิดนัดชำระมากหรือน้อย
• ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาในข้อมูลเครดิต

ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง เมื่อคุณยื่นขอสินเชื่อ?

อยากรู้ว่าประวัติเครดิตของคุณเป็นแบบไหน อย่าลืมไปเช็คให้ชัวร์ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

“เครดิตดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง”

ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง เมื่อคุณยื่นขอสินเชื่อ?