สงกรานต์ปลอดภัย ไกลโควิด-19

แนวทางปฏิบัติช่วงสงกรานต์ 2563  ถึงตัวจะอยู่ไกล แต่เราส่งใจถึงกัน รอให้วิกฤติผ่านพ้นไปไว ๆ เราจะได้กลับมาฉลองพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ

สงกรานต์ปลอดภัย ไกลโควิด-19