เมื่อเศรษฐกิจเริ่มไม่แน่นอน เรื่องเหล่านี้ไม่ควรทำ!

ปัญหาทางเศรษฐกิจเริ่มไม่แน่นอน บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความเป็นจริงมันสามารถส่งผลกระทบได้กับทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นควรเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงค่ะ

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มไม่แน่นอน เรื่องเหล่านี้ไม่ควรทำ!