เมื่อเงินเดือนออก แต่ก็หมดแบบไม่ทันได้ตั้งตัว

เงินเดือนออกแต่ยังไม่ทันได้ใช้ก็หมดไปกับการจ่ายหนี้ซะหมดแล้ว ใครที่มีภาระหนี้สินก็อย่าลืมจัดการชำระให้เสร็จสิ้น และชำระหนี้ให้ตรงเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาเครดิตและประวัติทางการเงินที่ดีกันด้วยนะคะ
ทริควางแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายแต่ละเดือน

 • แบ่งเงินไว้เก็บออม เช่น ออมสำหรับฉุกเฉิน ออมสำหรับนำไปลงทุน เป็นต้น
 • กำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นรายเดือน เช่น ที่พักอาศัย, ค่ารถ ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ของใช้จำเป็น 
 • ชำระหนี้สินตรงตามเวลาที่กำหนด (ถ้ามี) เช่น หนี้บัตรเครดิต, หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

▶ โมบายแอป

แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)

ได้ทันที

 • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 •  แอป KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  •  ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง     

ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)

 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • แอป MyMoธนาคารออมสิน
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • เป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • โมบายแอป Flash Express
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

 ภายใน 3 วันทำการ

 • แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
  • ตรวจข้อมูลเครดิต

รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 •  แอป MyMoธนาคารออมสิน
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 • เป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตัง
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 •  แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
  • ตรวจข้อมูลเครดิต
ค่าบริการ
 • รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
 • รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท

การวางแผนเงินเดือน

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau