สร้างพอร์ตการเงิน ฉบับ First Jobber พร้อมรับปี 64

จบใหม่ การเงินสบาย ถ้ารู้จักสร้างพอร์ตวงล้อการเงิน เริ่มวางแผนการเงินที่ดี พร้อมรับปี 64

สำหรับเด็กจบใหม่ หรือบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานไม่นาน อาจคิดว่ารายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการเก็บออม ซึ่งความเป็นจริงแล้วท่านสร้างเลือกรูปแบบวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวท่านเองได้ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ค่ะ

พอร์ตวงล้อการเงิน
40% – ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทาง เป็นต้น
40% – ค่าที่พักอาศัย และค่าน้ำ ค่าไฟ
10% – ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง เที่ยว บุฟเฟต์ เป็นต้น
5% – เงินออมเพื่อลงทุน
5% – เงินออมเพื่อยามฉุกเฉิน

แหล่งอ้างอิง
https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=preretire_isp_preretire-12&innerMenuId=48

สร้างพอร์ตการเงิน ฉบับ First Jobber พร้อมรับปี 64