สาย ฝ.ฝากบ่อยๆค่อยๆหยอดกะปุก

อยากมีเงินไว้ใช้ในอนาคต การออม เป็นวิธีง่ายๆที่หลายคนทำไม่ง่าย เพราะถ้าไม่เลิกล้มก่อน ก็มีอันต้องหยิบออกมาใช้ก่อนทุกที แต่อย่าลืมว่าการออมนั้นสำคัญในอนาคต ยิ่งเริ่มเร็ว เงินยิ่งเพิ่ม เอะอะฝาก เอะอะหยอดกระปุก รับรองเงินเพิ่มพูน กระเป๋าตุงแน่นอน