รู้ทัน “หนี้” ก่อนตัดสินใจกู้

เมื่อได้ชื่อว่าเป็นหนี้ ก็จะก่อให้เกิดความประหวั่นพรั่นพรึงวิตกกังวลและพาให้ชีวิตไม่สดใส แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งมี 2 ด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้มีความทุกข์ใจ แต่ถ้ารู้จักเลือกมุมมองและสร้างพลังบวกให้กับตัวเองว่าการเป็นหนี้ก็มีพลังในด้านบวกเช่นกัน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้เรามุมานะทำงานปลดหนี้ได้สำเร็จในเวลาอันใกล้ค่ะ

การเป็นหนี้ไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัวตัวร้ายเสมอไป เพราะมันจะมีหนี้บางประเภท ที่ก่อประโยชน์ให้กับลูกหนี้ได้ค่ะ

หนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือหนี้ที่ก่อให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ หรือสร้างรายได้ให้กับลูกหนี้นั่นเองค่ะ

หนี้ที่สามารถก่อมูลค่าให้กับผู้กู้ได้ เช่น หนี้เพื่อการศึกษา หนี้เพื่อการลงทุนทำธุรกิจ หนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย เป็นต้น

บริหารเงินให้เป็น รู้จักเลือกใช้ วางแผนการเงินดีๆ ไม่ต้องกลัวการเป็นหนี้เลยค่ะ

หนี้ที่ก่อให้เกิดโทษเป็นอย่างไร

หนี้ที่ก่อให้เกิดโทษ คือหนี้ที่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายโดยใม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคต เป็นหนี้ที่กู้ยืมเพื่อการบริโภคต่างๆ เพื่อความสบายเป็นหลัก โดยไม่ทำให้เกิดรายได้ เช่น หนี้บัตรเครดิต การกู้เงินนอกระบบ กู้เงินเพื่อเดินทางท่องเที่ยวหรือซื้อของแบรนด์เนมต่างๆ