รับมือกับความไม่มั่นคงกับเคล็ดลับ 5 รู้ ที่จะเปลี่ยนแผนการเงินให้ปังขึ้นกว่าเดิม

การเงินเริ่มสะดุด แผนชีวิตเริ่มไม่มั่นคง อาจเป็นเพราะเราไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีพอ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เรามีวิธีการรับมือกับความไม่มั่นคงทางการเงินง่าย ๆ กับเคล็ดลับ 5 รู้ มาฝากกันค่ะ

1. รู้เก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
จัดสรรรายได้ของตนเอง แบ่งสัดส่วนรายจ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มสังเกตจากการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันเพื่อให้รับทราบสถานะการเงินของตนเองอยู่ตลอดเวลา

2. รู้ออมเพื่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุไม่คาดฝัน
เหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถานะทางการเงินสั่นคลอนจึงควรมีการเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน

3. รู้หาการลงทุนเพื่อเงินงอกเงยในอนาคต
มองหาช่องหาทางการลงทุนเพื่อให้เงินของเรางอกเงยเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับชีวิตในระยะยาวไปจนถึงเกษียณอายุ

4. รู้จักตรวจสอบสวัสดิการ และประกันสุขภาพเพิ่มความคุ้มครองชีวิต
หมั่นตรวจสอบ หรือหาสวัสดิการเพื่อมารองรับแผนความมั่นคงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

5. รู้จักหาเงินจากแหล่งรายได้เสริม
เมื่อรู้ว่ารายรับสวนทางกับรายจ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารายได้เสริมเพื่อมารับมือกับสถานะการเงินของตนเอง

รับมือกับความไม่มั่นคงกับเคล็ดลับ 5 รู้ ที่จะเปลี่ยนแผนการเงินให้ปังขึ้นกว่าเดิม