เราออมเงินกันไปทำไม?

เราเก็บเงินกันไปทำไม?
ยังเด็กอยู่เลยต้องออมด้วยหรอ?
เกษียณแล้วยังต้องเก็บออมอยู่ไหม?
บอกเลยว่าควรค่ะ!! ออมก่อนรวยกว่า

เราออมเงินกันไปทำไม?