“รายงานข้อมูลเครดิต” เกี่ยวข้องกับ “Blacklist” หรือไม่?

“รายงานข้อมูลเครดิต” เกี่ยวข้องกับ “Blacklist” หรือไม่ สรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ๆ แชร์ไปให้โลกรู้

“รายงานข้อมูลเครดิต” คือการรายงานประวัติการชำระสินเชื่อตามข้อเท็จจริง

รายงานข้อมูลเครดิต

กรณีลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ไม่ค้างชำระ รายงานก็จะแสดงว่า “สถานะบัญชีเป็นปกติ”

รายงานข้อมูลเครดิต

กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ รายงานก็จะแสดงข้อมูลว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตเช่นกัน

รายงานข้อมูลเครดิต

ไม่มีการรายงานว่าลูกหนี้คนใดติด “Blacklist”

รายงานข้อมูลเครดิต