รายได้-เงินออม = เงินสำหรับใช้จ่าย

“เงินออม” ใคร ๆ ก็ออมได้ วางแผนการออมให้เหมาะสมกับตัวเอง แค่ลองออมก่อนใช้ดูบ้างดีไหม รับรองว่าไม่มีขัดสนแน่นอนค่ะ