ประวัติเครดิต…ซ่อมได้

เครดิตดี ๆ ไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างด้วยตัวเอง

สำหรับท่านที่มีความกังวลเรื่องประวัติเครดิตในอดีต ท่านสามารถสร้างประวัติเครดิตที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงเริ่มจากสร้างวินัยในตัวเอง ชำระหนี้เก่าให้เสร็จสิ้น ชำระหนี้ใหม่ให้ตรงเวลา และหมั่นตรวจเครดิตบูโรเพื่อติดตามดูสถานการณ์หนี้สินของตัวท่านเองอย่างใกล้ชิด ก็สามารถเป็นเจ้าของประวัติเครดิตดี ๆ ได้ไม่นานเกินรอค่ะ

เครดิตซ่อมได้