จ่ายหนี้หมดแล้ว นานแค่ไหนประวัติค้างชำระถึงหายไป?

ข้อมูลเครดิตของบุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดให้เก็บไว้ในระบบของเครดิตบูโรนาน 3 ปี (36 เดือน) นับแต่วันที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกส่งรายงานข้อมูลมายังบริษัท โดยที่จะมีข้อมูลใหม่เข้าไปแทนที่ข้อมูลเก่าเรื่อย ๆ ทุกเดือนค่ะ ในกรณีที่ชำระหนี้เก่าเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลประวัติที่เคยค้างชำระจะหายไปจากระบบในเวลา 3 ปี