6 ข้อ เปลี่ยนตัวเองให้มีเงินเหลือใช้ ใน 1 เดือน

ถ้ายังคงเป็นคนเก็บเงินไม่เคยอยู่ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วค่ะ เพียงไม่กี่ข้อท่องไว้ เปลี่ยนนิสัยตัวเอง ให้มีเงินเหลือใช้ ได้ใน 1 เดือน

6 ข้อ เปลี่ยนตัวเองให้มีเงินเหลือใช้ ใน 1 เดือน