จะเกิดอะไรขึ้น? หลังจากชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

ในกรณีที่ชำระหนี้ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงิน จะเป็นผู้ส่งข้อมูลมาให้เครดิตบูโรในเดือนถัดไป ว่าบัญชีนี้ชำระหนี้ครบถ้วน ไม่มีภาระหนี้แล้ว สถานะบัญชีจะกลายเป็น “11 : ปิดบัญชี”

จะเกิดอะไรขึ้น? หลังจากชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว