พฤติกรรมรูดบัตรที่ต้อง ลด ละ เลิก

การใช้บัตรเครดิต สามารถช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นหลายอย่าง แต่ถ้าใช้ไม่ระวัง ก็อาจกลายเป็นกับดักหนี้สินกลับมารัดมัดตัวได้ ทางที่ดีควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ตัดสินใจให้รอบคอบ ก่อนหยิบบัตรมารูดทุกครั้งนะคะ

พฤติกรรมรูดบัตร