เปิด 5 นิสัยใช้จ่าย ที่ทำนายอนาคต

อยากมีอนาคตแบบไหน? พฤติกรรมการใช้จ่ายในปัจจุบันก็สามารถทำนายความมั่นคงทางการเงินของเราได้นะคะ มาดูกันว่าตอนนี้คุณมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบไหน?

สิ่งที่สำคัญคือ อย่าลืมสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักอดออม วางแผนการใช้เงินค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก ศคง. 1213

เปิด 5 นิสัยใช้จ่าย ที่ทำนายอนาคต

ใช้เป็น เก็บเป็น รู้จักลงทุน: ใช้ 50 ลงทุน 25 ออม 25 >> มั่งคั่ง มั่งมี ชีวิตดีเหลือเกิน

ใช้แบบพอดี เก็บแบบพอใจ: ใช้ 80 ออม 20 >> อยู่ดี กินดี พอมีความสุข

ใช้เยอะเก็บน้อย: ใช้ 90 ออม 10 >> พออยู่ พอกิน พอใช้

ได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด: ใช้ 100 เต็มจำนวน >> ไม่เหลือ ไม่มี ไม่มั่นคง
(เริ่มวางแผนการใช้จ่ายให้ดี)

มือเติบ เกินควร :ใช้เกิน 100 และหยิบยืม >> เป็นทุกข์ หนี้มา ปัญหาเกิด
(ควรรีบหาทางแก้ไขก่อนสายไป)