“พ.ร.บ. การทวงถารมหนี้ 2558”

ลูกหนี้ต้องรู้ ถ้าไม่รู้ ก็อาจเป็นเหยื่อ!!

“พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ 2558” นั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มาดูกันว่ามีสาระสำคัญอะไรบ้างที่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องจำให้ขึ้นใจ จะได้ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่โดนเอาเปรียบ ทางที่ดี มีหนี้ จ่ายหนี้คืนตามกำหนดเวลาดีที่สุดค่ะ 

ทวงถามหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ หรือคนที่ไม่ใช่บุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้

พรบ.ทวงหนี้

ใช้วาจาดูหมิ่น หยาบคาย ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของลูกหนี้

พรบ.ทวงหนี้

หลอกลวงให้ลูกหนี้เข้าใจผิด เช่น หลอกว่าเป็นหน่วยงานรัฐ หลอกว่าจะถูกดำเนินคดี หรืออ้างว่ามาจากบริษัทข้อมูลเครดิต เป็นต้น

พรบ.ทวงหนี้

เปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

พรบ.ทวงหนี้

ติดต่อทวงหนี้นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด

เวลาที่ติดต่อลูกหนี้ได้
• วันจันทร์ถึงศุกร์: 08.00-20.00 น.
• วันหยุดราชการ: 08.00-18.00 น.

พรบ.ทวงหนี้

เจ้าหน้าที่รัฐ (ทั้งในและนอกเครื่องแบบ) เป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือทวงถามหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง

พรบ.ทวงหนี้

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

พรบ.ทวงหนี้

หากเคยถูกทวงหนี้แบบนี้ หรือได้รับผลกระทบจากการทวงถามหนี้ ร้องเรียนได้ที่…
– ที่ว่าการอำเภอ
– สถานีตำรวจ
– ที่ทำการปกครองจังหวัด
– กรมการปกครอง
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
– กองบัญชาการตำรวจนครบาล

พรบ.ทวงหนี้