เงินออม = ชูชีพในยามวิกฤติ

ตอนที่รายได้สะดุด เงินเก็บจะมีความสำคัญยิ่งชีพ ยิ่งมีเงินเก็บออมไว้มาก ก็ยิ่งเครียดน้อยและอยู่รอดได้ง่าย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีคำแนะนำให้ “มีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน” นั่นก็เพื่อไว้ใช้ในเวลาแบบนี้นั่นเอง วิกฤติโควิด-19 จะช่วยให้เราใช้ชีวิตหลังจากนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะ

เงินออม = ชูชีพในยามวิกฤติ