แนวคิดง่าย ๆ เพื่อนเงินออมงอกเงย

ยึดถือคติเหล่านี้ไว้ในใจทุกครั้งก่อนจ่ายเงินหรือก่อนหยิบบัตรเครดิตมารูด แค่นี้เราก็จะสามารถใช้จ่ายได้อย่างมีสติมากขึ้น และพร้อมมีเงินออมมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ