หน้าที่สำคัญของเครดิตบูโรคืออะไร?

หลายคนอาจสงสัยว่า เครดิตบูโรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลของเขาไปแค่นั้นจริงไหม แต่ความจริงไม่ได้มีแค่นั้นค่ะ

เครดิตบูโร มีหน้าที่ เก็บรักษาข้อมูล รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้

แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เครดิตบูโรให้ข้อมูลแก่ผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่จะปกป้องเงินฝาก ไม่ให้เกิดเหตุการณ์หนี้กองทุนฟื้นฟู

ยกตัวอย่างก่อนปี พ.ศ.2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น หากเราเอาเงินไปฝากที่ธนาคาร 100 บาท และธนาคารนำเงินก้อนนี้ไปปล่อยกู้ให้อีกคนหนึ่ง แต่รู้จักคนกู้ไม่มากพอ ไม่มีข้อมูลพิจารณาการปล่อยกู้ จึงทำให้การปล่อยกู้เสียหายไป 47 บาท ดังนั้นจะเหลือเงินกลับมาให้เราที่ฝากเงินเพียง 53 บาท แต่ยังไงธนาคารก็ต้องให้เรา 100 บาทเท่าเดิม ส่วนที่ขาดไปธนาคารต้องเอาเงินภาษีไปเติม เรียกว่า “หนี้กองทุนฟื้นฟู”

เพราะฉะนั้นเครดิตบูโรจึงมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคารและผู้ฝากเงินด้วย

อ้างอิง: บทสัมภาษณ์คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) จาก The Standard Podcast “The Money Case By The Money Coach”

หน้าที่สำคัญของเครดิตบูโรคืออะไร? แล้วทำไมต้องมีเครดิตบูโร?