ให้สุขภาพการเงินง่ายขึ้นอีกขั้น กับบริการใหม่ล่าสุด

ให้สุขภาพการเงินง่ายขึ้นอีกขั้น กับบริการใหม่ล่าสุด

เปิดตัวบริการใหม่! ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “MyMo” ธนาคารออมสิน อีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งได้สะดวกสบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป MyMo
ธนาคารออมสิน

– รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง*
*ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด

– รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 200 บาท

โมบายแอป “MyMo” ธนาคารออมสิน
หมายเหตุ กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya