ตรวจข้อมูลเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน My Mo

ตรวจข้อมูลเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน My Mo

ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งง่ายๆ ผ่านโมบายแอป “MyMo” ธนาคารออมสิน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ตรวจเครดิตบูโรง่ายขึ้นอีกระดับ

ธนาคารออมสิน My Mo
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง*
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่เครดิตบูโรกำหนด)

– รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 200 บาท

MyMoหมายเหตุ กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya