อยากมั่นคง+มั่งคั่ง ต้องมี 5 เก่ง

มั่นคงและมั่งคั่ง ต้องเริ่มที่ “ความเก่ง” นะคะ #วัยรุ่นสร้างตัว #รวยก่อนแก่

1. “หาเก่ง” รู้จักหารายได้เสริม ฝึกทักษะใหม่ ๆ มองหาลู่ทางในการเพิ่มรายได้เสมอ
2. “เก็บเก่ง” หาเงินมาได้แล้ว ต้องรู้จักออมก่อน ใช้ทีหลัง มีเงินเก็บเพิ่มพูน
3. “ประหยัดเก่ง” ฉลาดลดค่าใช้จ่าย แยกแยะได้ว่ารายจ่ายไหนจำเป็น อันไหนฟุ่มเฟือย
4. “ลงทุนเก่ง” รู้วิธีทำเงินเก็บให้งอกเงย ขยันศึกษาข้อมูลการลงทุน เลือกลงทุนได้เหมาะกับตัวเอง
5. “รักษาเครดิตเก่ง” ชำระหนี้ตรงเวลา จ่ายเต็มจำนวน หมั่นเช็กข้อมูลเครดิต รักษาประวัติเครดิตให้ใสสะอาดอยู่เสมอ

สำคัญ!! อย่าลืม “ออมก่อนใช้” เก็บไว้เป็นเงินสำรองหรือออมเพื่ออนาคตนะคะ

มั่นคงและมั่งคั่ง ต้องเริ่มที่ “ความเก่ง” นะคะ #วัยรุ่นสร้างตัว #รวยก่อนแก่