ไม่ต้องเข้าเมือง ก็ตรวจเครดิตบูโรได้! ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

จะอยู่ที่ไหน? จะใกล้หรือไกล? ไม่สะดวกเดินทางเข้าเมือง ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศกว่า 291 แห่ง เพียงแค่ยืนบัตรประชาชนของตนเอง พร้อมกับชำระเงิน 150 บาท แล้วรอรับผลทางไปรษณีได้เลย ภายใน 7 วันเท่านั้น

ไม่ต้องเข้าเมือง ก็ตรวจเครดิตบูโรได้! ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ