ไม่มีสลิปเงินเดือน จะขอสินเชื่อได้ไหม? จะทำยังไงให้กู้ผ่าน?

“ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือไม่ได้ทำงานประจำ จะขอสินเชื่อได้ไหม จะทำยังไงให้มีโอกาสกู้ผ่านเพิ่มขึ้น”

ตอบ : ถึงไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ค่ะ เพียงแต่ต้องทำให้สถาบันการเงินรู้จักเรามากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยทางการเงินของเรา เช่น เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้น และฝากเงินเข้าในบัญชีสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้เราก็จะมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นแล้วค่ะ

ไม่มีสลิปเงินเดือน จะขอสินเชื่อได้ไหม? จะทำยังไงให้ขอกู้ผ่าน?