3 เหตุผลที่ไม่ควรสร้างหนี้หลายก้อน

เป็นหนี้นอกจากจะเป็นทุกข์แล้ว ความสุขของเราคงถูกระงับไปอีกยาว สำหรับคนที่ยังไม่มีภาระตรงนี้ ขอให้ตั้งสติ เตือนตัวเองให้ดีค่ะ แต่สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ ก่อนจะก่อเพิ่มขอให้ตอกย้ำและจำไว้เป็นบทเรียน อีกไม่นานเชื่อว่าจะผ่านมันไปได้ค่ะ

1.ต้องระงับความสุขเพื่อใช้หนี้ ต้องงดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ออกไป เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้แทน
2.ต้องเจอกับดอกเบี้ยมหาศาล มีหนี้หลายก้อน ทำให้มีดอกเบี้ยเยอะขึ้น ทำให้เราต้องเสียเงินชำระมากขึ้น
3.ภาระหนี้สินมากขึ้น เป็นปัจจัยในการขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน อาจทำให้เราเสียประวัติทางการเงิน อาจทำให้ขอสินเชื่อยากขึ้น

3 เหตุผลที่ไม่ควรสร้างหนี้หลายก้อน