เปลี่ยนความเข้าใจผิด ให้เข้าใจใหม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรและ Blacklist

เข้าใจผิดเข้าใจใหม่เกี่ยวเครดิตบูโร และ Blacklist

ใครที่เจอเหตุการณ์ขอสินเชื่อไม่ผ่านเพราะเกิดจากการ “ติด Blacklist จากเครดิตบูโร” และเข้าใจว่าเครดิตบูโรเป็นผู้ขึ้นบัญชีดำ น้องบูโรจะพามาทำความเข้าใจกันใหม่ค่ะ

เครดิตบูโรมีหน้าที่จัดเก็บรักษารวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำใคร

ซึ่งการที่เรากู้ไม่ผ่านอาจมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้ โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย ภาระหนี้ที่มีอยู่ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ และนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

นอกจากนี้เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร
บุคคลใดกล่าวอ้างสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th

ทำความเข้าใจ Blacklist

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau