ขอสินเชื่อไม่ผ่าน สถาบันการเงินแจ้งว่าเป็นเพราะ บูโรสูง หมายความว่ายังไง

อาจจะไม่ได้ค้างชำระ แต่มีปัญหาที่ “บูโรสูง” มันคืออะไรกันนะ?

“บูโรสูง” หมายถึงการที่ภาระหนี้ต่อเดือนสูง เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือน โดยเมื่อรวมภาระหนี้ กับค่าผ่อนต่าง ๆ ทั้งหมดที่เราต้องจ่าย แล้วหารด้วยรายได้ต่อเดือนของเรา หากอัตราส่วนสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนด ก็อาจเป็นเหตุให้ขอสินเชื่อไม่ผ่านได้ค่ะ

สมมติว่าเรามีเงินเดือน 20,000 บาท มีภาระผ่อนสารพัดอยู่เดือนละ 11,000 บาท ก็จะเหลือเงินแค่ 9,000 บาท เท่ากับมีเงินใช้จ่ายใน 1 เดือน (30 วัน) เพียงวันละ 300 บาท สถาบันการเงินก็อาจประเมินได้ว่าไม่น่าจะเพียงพอให้ใช้จ่ายตลอดเดือนนั่นเอง

ขอสินเชื่อไม่ผ่าน สถาบันการเงินแจ้งว่าเป็นเพราะ บูโรสูง หมายความว่ายังไง