ขอสินเชื่อที่ไหนก็โดนปฏิเสธรัว ๆ อาจเป็นเพราะ 4 พฤติกรรมนี้!!

4 พฤติกรรมเสี่ยง เปลี่ยนให้ไวถ้าไม่อยากโดนปฏิเสธสินเชื่อ!

หลักเกณฑ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่เราจะไปยื่นขอกู้สินเชื่อ โดยพิจารณาจากประวัติการชำระที่ผ่านมา รายได้ ภาระหนี้ที่มีอยู่ หลักค้ำประกัน และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามนโยบายสถาบันการเงิน หากท่านต้องการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านจำเป็นต้องเลี่ยง 4 พฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอสินเชื่อทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน ซึ่งทางเครดิตบูโรมีหน้าที่เพียงเก็บประวัติข้อมูลการค้างชำระของผู้กู้เพียงเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาสินเชื่อแต่อย่างใดค่ะ

2. ไม่ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง
ในการพิจารณาสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน จะประเมินค่าใช้จ่ายของท่านในแต่ละเดือน ยกตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินแล้วว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่า 40% ทุกเดือน จะมีโอกาสที่สถาบันการเงินปฏิเสธได้ เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไป

3. ชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
เพราะประวัติการชำระหนี้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาการขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน หากท่านใดที่ต้องการกู้ แต่ยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำเป็นที่จะต้องเคลียร์หนี้ค้างชำระให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการกู้ขอสินเชื่อในอนาคตนั่นเองค่ะ

ดังนั้นแล้วหากท่านต้องการที่จะขอสินเชื่อให้ผ่าน จำเป็นที่ต้องเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ให้หมด แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายใหม่ เพื่อที่จะขอสินเชื่อให้ผ่านแล้วยังทำให้ท่านมีวินัยการเงินที่ดีด้วยนั่นเองค่ะ