ข้อมูลเครดิต มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อไปตรวจเครดิตบูโร สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือ “รายงานข้อมูลเครดิต” แล้วรู้หรือไม่ว่า “ข้อมูลเครดิต” นี้มีความสำคัญอย่างไร ตามมาดูกันเลยค่ะ

ข้อมูลเครดิตจะแสดงถึงประวัติการชำระหนี้ ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของเจ้าของข้อมูล

“ข้อมูลเครดิต”-มีความสำคัญอย่างไร

แสดงถึงความตั้งใจในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือ หรือที่เราเรียกกันว่า “เครดิต” ที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

“ข้อมูลเครดิต”-มีความสำคัญอย่างไร

สถาบันการเงินจึงใช้ประโยชน์จากรายงานข้อมูลเครดิตเป็นหนึ่งในปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เช่น ความสามารถในการหารายได้ ความเป็นไปได้ของธุรกิจ หลักประกัน เป็นต้น

ดังนั้น ย่อมกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี มีโอกาสที่ดีกว่าในการได้รับสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมนั่นเอง